Proizvodnja

Rezanje, savijanje, zavarivanje, brušenje i poliranje samo su neki od postupaka kojima u našoj proizvodnji preoblikujemo pažljivo odabrani inox lim u kvalitetni proizvod.

Sa najsuvremenijim strojevima i alatima izrada danas je puno lakša kao u prošlosti, kada se sve radilo ručno.