Tehnički podaci

Klikom na donje slike možete si prenijeti tehničku dokumentaciju za priključak na dimovod i dovod vanjskog zraka:

* Za priključak kamina za ležanje koristimo nacrt za kaljevu peć.

* Dimenzije priključaka za krušnu peć nude se individualno.